4MSRegion, z.s.

Moravskoslezský kraj

4MSRegion, z.s.

Positivni zpravy o kraji

 • Kdo jsme
 • Kontakty
 • Vize

VIZE A POSLÁNÍ

Jsme aktivní občané, kterým leží na srdci osud tohoto regionu jako pevné součásti euro-atlantického prostoru. Chceme být zdrojem myšlenek, think tank, vizí a především platformou pro hledání nástrojů pro jejich uskutečnění. V rámci naší vize regionu se chceme hlavně věnovat těmto 4Smart oblastem :

 1. Smart pracovní síla - spolupráce podnikatelské, akademické a veřejné sféry života v oblasti vzdělávání, aplikovaného výzkumu a kvality života
 2. Smart udržitelný rozvoj - využití brownfieldů, odpadové suroviny jako energetické zdroje, ekologizace osobní dopravy a kvalitní územní architektonický rozvoj
 3. Smart podnikání - vyhledávání inovativních podnikatelských záměrů, networking v rámci Průmyslu 4.0
 4. Smart marketing - publikování pozitivních dat o regionu, zapojování VIP do aktivit na podporu vizí a networking tzv.decision makers.

K podpoře 4Smart činnosti vyvíjíme dále činnosti vedlejší:

 1. Organizace školení, seminářů, workshopů a konferencí
 2. Zpracování posudků, projektů a studií
 3. Poskytování konzultační činnost a poradenství
 4. Získávání grantů, sponzorských příspěvků a privátních zdrojů k prosazování 4Smart.

4MSRegion = 4Smart Domains.

Vytváření networkingových aktivit za účelem sjednocení tzv. decision makers s cílem Smart Region. Členové působí jako erudovaní právníci, developeři s mezinárodním přesahem, projektoví manažeři v oblastech energetiky, investičních procesů, územního rozvoje, projektů aplikovaného výzkumu, exportu, regionálního rozvoje a teritoriálního marketingu. Jsme tým pracující ve prospěch regionu.

JEDNÁNÍ ORGÁNŮ SPOLKU

Dne 8.4.2016 se uskutečnila ustavující schůze spolku 4MSRegion, z.s. (dále jen "spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná dne 1.4.2016 svolavatelem Vítem Ruprichem. Ustavující schůze rady spolku 4MSRegion, z.s., 8.4.2016 Ostrava. Rada zvolila předsedou spolku, dle bodu VIII. Stanov, Ing.Víta Rupricha.

Jednání orgánů spolku: Členská schůze spolku a
zasedání rady spolku probíhaly dle stanov a náplně činnosti.

HLAVNÍ AKTIVITY REALIZOVANÉ V ROCE 2017

 • 21.3. diskusní fórum "Brexit a inovace" s britskou velvyslankyní

 • 11.10. seminář "Specifické problémy trhu práce v MS kraji"

HOSPODAŘENÍ SPOLKU ZA ROK 2017

Příjmy celkem : 50.000,- Výdaje celkem : 41.345,-

NÁVRH ČINNOSTI A ROZPOČTU NA ROK 2018

Činnost spolku se bude v roce 2018 řídit stanovami a náměty svých členů. Spolek se chce aktivně zapojit do strategického přetváření kraje a být partnerem uskutečňování vizí ve spolupráci s podnikatelskou veřejností a krajskou a obecní samosprávou. Hospodaření spolku se bude řídit stanovami a aktivity spolku budou financovány získávání grantů, sponzorských příspěvků a privátních zdrojů.

Ing.Vít Ruprich,Ph.D.,MBA Předseda – statutární orgán

 • undefined Statutární orgán:Ing.Vít Ruprich,Ph.D.,MBA,předseda
 • undefined IČO:05042445,DIČ:CZ05042445,číslo účtu:115-3251230277/0100
 • undefined Sídlo: Poděbradova 2738/16,Ostrava-Moravská Ostrava,702 00
 • undefined Spisová značka: L 15052 vedená u Krajského soudu v Ostravě
 • phone +420 739 602 923

Vytváření networkingových aktivit za účelem sjednocení tzv. decision makers s cílem Smart Region.

Členové působí jako erudovaní právníci, developeři s mezinárodním přesahem, projektoví manažeři v oblastech energetiky, investičních procesů, územního rozvoje, projektů aplikovaného výzkumu, exportu, regionálního rozvoje a teritoriálního marketingu.

Jsme tým pracující ve prospěch regionu.

Plánovná témata v roce 2017 :

 • brownfields

 • after care exportních firem

 • smart region.

„Brexit a inovace“

Diskusní fórum pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ivo Vondráka

V Ostravě dne 21.března 2017 Diskutující :

 1. H. E. Jan Thompson, British Ambassador to the Czech Republic,
 2. Prof. Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje,
 3. zástupce Úřadu vlády ČR,
 4. zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR,
 5. Kamil Blažek, předseda The Association for Foreign Investment.

"Specifické problémy na trhu v MS kraji - mobilita,legislativa,personální agentury" Konference za podpory MS kraje a pod záštitou náměstka hejtmana Mgr.S.Folwarcznym a ve spolupráci s Asociací poskytovatelů personálních služeb. Ostrava 11.10.2017

Podporuji

Název
Název
Název

Superstránka - webová stránka zdarma, webhosting, © ACTIVE 24, s.r.o. 2020

Active 24 | Domény a profesionální webhosting Cognito | Internetová agentura
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.